Eurooppa-neuvosto kannattaa MDR:n siirtymäaikojen pidentämistä

Eurooppa-neuvosto kannattaa Euroopan komission esitystä MDR:n siirtymäaikojen pidentämisestä. Ehdotuksen mukaan korkean riskiluokan III ja IIb tuotteiden siirtymäajan takarajaa siirrettäisiin vuoteen 2027 ja matalemman riskiluokan I ja IIa tuotteiden vuoteen 2028. Perusteluna siirtymäaikojen pidentämiselle on erityisesti ilmoitettujen laitosten kapasiteetin riittämättömyys - tuhansien tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointi on edelleen kesken, eikä kaikkia ehditä hyväksymään MDR-vaatimusten mukaisesti nykyisten siirtymäaikataulujen puitteissa. 

0
Feed

Jätä kommentti

hCaptcha