Asiakkaamme

Asiakassuhteemme on aina luottamuksellinen. Siksi emme kerro asiakasyritystemme nimiä. Voimme kuitenkin kertoa millaisia asiakkaita meillä on ja millaisia projekteja olemme heille viime aikoina toteuttaneet.

Meillä on asiakkaina niin pörssiyhtiöitä, globaalien yritysten suomalaisia tytäryhtiöitä, pk-sektorin yrityksiä kuin vasta yritystoiminnan alkutaipaleella olevia start-up-yrityksiä. Viime aikoina olemme toteuttaneet asiakkaillemme mm.

  • Neuvontaa liittyen tuoteluokitteluun
  • Laatujärjestelmiin liittyvää koulutusta ja konsultointia
  • Kliinisten laitetutkimusten suunnittelua ja toteutuksia
  • Kliinisten arviointien raportteja
  • Tuotteen validointiprojekteja
  • Ohjelmistojen verifiointia
  • Syvällisiä koulutuksia erikoissairaanhoidon prosesseista
  • Asiantuntijaohjattuja perehdytyksiä terveydenhuollon yksiköissä
  • Tuotevaatimusten kartoitusta asiakashaastatteluilla ja käyttäjäpaneeleilla
  • Kliinislähtöisen markkinakartoituksen päätöksenteon tueksi