Kliinisten laitetutkimusten pioneeri Suomessa

Cliniuksen tietotaito kliinisissä laitetutkimuksista pohjautuu jo 80-luvun loppupuolella aloitettuun sairaalayhteistyöhön laitteiden toimivuuden ja käytettävyyden kehittämiseksi. Tällä osaamispohjalla toteutamme edelleen kaikki laitetutkimukset. Tarjoamme kattavia kliinisiä arviointi-, tutkimus- ja testauspalveluita joko kokonaisvaltaisesti avaimet käteen -periaatteella tai tuottamalla yksittäisiä osakokonaisuuksia. Voimme tarjota myös kokonaisvaltaista pre- ja post-market tiedonhallintapalvelua. Laitetutkimuksia on myös aiempaa helpompi hallita ja monitoroida tutkimustenhallintaohjelmiston (eCRF) avulla, jota tarjoamme palveluna.

Kliinisessä laitetutkimus- ja koekäyttötoiminnassa noudatamme Maailman Lääkäriliiton Helsingin Julistusta ja tutkimuksiin liittyvää standardia ISO 14155. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää joko sellaisenaan tai soveltuvin osin:

 • tuotteiden vaatimuksenmukaisuuden osoittamisessa (CE-merkintä)
 • tuotemäärittelyn ja tuotteen optimoimisessa
 • jatkokehitystyössä
 • markkinoinnissa

Palveluitamme

 • Kliiniset tiedon hallinta
 • Kliininen arviointi
 • Kliininen laitetutkimus Case Elekta
 • Tutkimustenhallintaohjelmisto (eCRF) palveluna
 • Suorituskyvyn arviointitutkimus (IVD-laitteet)
 • Kirjallisuustutkimus
 • Käyttäjälähtöinen tuotetestaus
 • Tuoteverifiointi ja -validointi
 • Käytettävyystutkimus
 • Haastattelututkimus
 • Asiantuntijaresurssit
 • Post-market surveillance