Henkilöstökoulutus

Koulutuspalvelujemme tarkoituksena on perehdyttää henkilöstö terveydenhuollon eri osa-alueisiin, syventää heidän ymmärrystään terveydenhuollon hoitokäytännöistä sekä auttaa ymmärtämään alan viranomaisvaatimuksia.

Tavoitteena on syventää osallistujien tietämystä tuotteiden kehityksen, valmistuksen, markkinoinnin ja myynnin tueksi. Henkilöstökoulutuksen lisäksi tuemme myyntiprosessia tarjoamalla tuotekoulutusta loppukäyttäjäjille. Koulutusten sisältö fokusoidaan aina asiakkaan tarpeiden mukaan.

Koulutuspalvelut

  • Kliininen koulutus (seminaarit, vierailut, opastus/perehdytys terveydenhuollon yksikössä)
  • Uuden tuotteen käyttöönottokoulutus loppukäyttäjille
  • Laatujärjestelmäkoulutus